Uppdaterar hemsidan

Vi håller på för fullt med uppdatering av hemsidan, snart ligger 2020 års nyheter uppe! 🙂